SERCODAGA Càtering Mollerussa Lleida

El nostre equip de monitores i monitors, cobreixen el temps del migdia.

El nostre equip de monitores i monitors, cobreixen el temps del migdia. Un equip de professionals en contínua formació, ens permeten adaptar el servei a les necessitats de cada centre.

Els monitors de menjador és transformen en referents dels infants, les seves tasques i els seus objectius són de responsabilitat, treballen amb els infants les actituds i hàbits d’higiène, alimentació, consum responsable, ordre i convivència.

Treballem conjuntament amb les escoles per a:

  • Adquirir hàbits alimentaris saludables i hàbits d'higiene
  • Saber relacionar l'alimentació equilibrada amb el benestar
  • Valorar els espais i l'entorn per tal de saber-lo respectar
  • Fomentar les actituds de respecte, tolerància en vers els altres
  • Fomentar la participació en les activitats, en el temps de lleure

Elaborem una ruta de treball conjuntament amb cada centre, per tal de poder distribuïr les tasques. Tenint en compte l'ideari de cada centre, dels espais que es disposen i s'en poden fer ús al temps de migdia, els grups...

Tots els equips són dirigits per un coordinador de centre, que avalua contínuament el funcionament, vetlla pel bon funcionament del servei i de les activitats i informa constantment de qualsevol incidència, solucionant els problemes diaris que hi pugui haber, això ens permet establir uns serveis oberts i adaptats.

Per tal de facilitar la conciliació familiar amb els horaris de l’escola; oferim servei d’acollida matinal. Un servei dedicat fonamentalment al lleure, amb l’objectiu que els nens juguin en un ambient distès i relaxat abans de començar la jornada escolar.

Molt conscients que aquesta estona substitueix una part del temps que els infants passen en familia, desde Sercodaga volem que el temps d'acollida matinal sigui càlid i tranquil, volem que els infants se sentin còmodes i atesos, alhora que aprofiten per jugar i llegir contes amb els altres companys d'acollida.