SERCODAGA Càtering Mollerussa Lleida

Gestió integral del servei de cuina i menjador escolar.

Gràcies a l’experiència adquirida en la gestió de menjadors podem oferir desde Sercodaga la gestió integral del servei de cuina i menjador escolar, amb un camí pedagògic que facilita una actuació conjunta amb el centre.

Una proposta innovadora, amb un compromís social i mediambiental. Un compromís amb plans d’igualtat, amb criteris de reciclatge, alimentació sostenible, productes de proximitat i ecològics… Oferim proximitat i confiança. Fem un seguiment constant i personalitzat de cada centre i de cada infant. Aportem una avaluació puntual de la conducta alimentària i del comportament de cada infant. Tenim una comunicació fluïda amb el centre i estem sempre oberts a suggeriments, critiques i noves aportacions.

Sercodaga gestiona tot el procés del disseny i elaboració dels menús, selecciona els proveïdors, compra la matèria primera… El menjar és fet i cuinat a les pròpies instal·lacions de cada centre. Sercodaga proporciona un equip de cuina i un responsable que vetllarà pel bon funcionament del servei.


. Dieta equilibrada i hàbits alimentaris correctes

Elaborar un projecte únic que faciliti la seva aplicació, i potenciar tant la part educativa com la nutricional.

. Decisions encertades

Oferim un interlocutor per a cada centre per a que ens permeti millorar la comunicació i les actuacions necessàries.

. Organització àgil

. Gestió del funcionament

El fet de gestionar el funcionament del menjador en la seva totalitat, tant en la vessant nutricional, manteniment i pedagògica, reforça la qualitat del servei.

Un servei integral de gestió

- Ens encarreguem de la part administrativa (cursem les inscripcions i els cobraments).

- Seguiment i control dels recursos humans (monitoratge i personal de cuina).

- Seguiment intern del propi servei.